Isofug

Isofug er nyutvikling fra det gamle kobla vinduet, det vil si at vinduet kun består av en ramme, ikke fire sider som på et tradisjonelt kobla vindu. Dette betyr at renholdet kun gjøres på to sider, ikke fire sider som på et vanlig kobla vindu. Isofug utvendig sprosse er festet til glasset med ekte kittfals. På innsiden har vi to typer sprosser og velge mellom. Type 1 er innvendig sprosse som er festet mellom isolerglassene, mens type 2 er innvendig fast tresprosse som ligger utenpå glasset.

Isofug vinduene er et godt alternativ for kobla vinduer og verneverdige bygg og ivaretar selvfølgelig samme krav til u-verdier, utseende og renhold som forventes av dagens moderne vinduer.

Alle våre vinduer med isofug oljes før de overflate behandles, og alle fuger overmales for ekstra lang holdbarhet.

Utvendig sprosse, under viser vi våre 2 typer innvendige sprosser

Type 1 er fast tre sprosse som ligger på utsiden av glasset

Type 2 er innvendig sprosse inne i glasset mot ytterglasset. Det vil si at du får en hel overflate innvendig, som vil gjøre det lettere mtp vask.

brosjyre  ta kontakt