Restaurering

Vi restaurer gamle vinduer for private og offentlige bygg. Det er både estetiske og kulturhistoriske verdier man bevarer på den måte, dette er fordi treverket i gamle vinduer ofte har en kvalitet som en vanskelig å finne i dag.

Du kan lese mer om hvordan vi restaurerer gamle vinduer under fanen “vinduer”.brosjyre ta kontakt