Vindusrestaurering

Vi restaurer gamle vinduer for private og offentlige bygg. Det er både estetiske og kulturhistoriske verdier man bevarer på den måte, dette er fordi treverket i gamle vinduer ofte har en kvalitet som en vanskelig å finne i dag. Vinduene som kommer til verkstedet vårt, har ofte stått i mer enn hundre år uten og fått stort vedlikehold annet enn litt maling i årenes løp. Skadene som i tidens løp har utviklet seg, er ofte de samme. Beslag kan være rustne, skruer eller stifter opprustet, det har ofte utviklet seg råte i bunnkarmen og kanskje litt oppover sidekarmene, og maling og kitt vil her og der ha sluppet taket på glasset